Firmaet AmigoTech AS fra Bømlo har i samarbeid med arbeid og inkluderingsbedriftene Amento AS i Lyngdal, Avigo As i Lillesand og Durapart AS i Arendal utviklet en digital plattform med kunstig intelligens som skal hjelpe jobbsøkere med å finne jobben som passer dem best. Plattformen skal også gi bedrifter en kandidat som passer til deres behov. De øvrige samarbeidspartnerne i prosjektet er Idea kompetanse AS i Notodden og Fønix AS i Sandefjord.

Mandag 11. mars til onsdag 13. mars var utviklerne og samarbeidspartnerne samlet i Leirvik på Stord da den digitale plattformen ble lansert.  

– Å finne en jobb kan være en stor utfordring for jobbsøkere. Å finne en god medarbeider er også krevende for en bedrift. Denne digitale plattformen er et verktøy som matcher jobbsøkere og arbeidsgivere på en smartere og mer effektiv måte. Her tar vi i bruk kunstig intelligens og moderne teknologi for å få en bedre jobbmatch for de som står utenfor arbeidslivet. Dette er et grep vi tar for møte fremtidens utfordringer med manglende arbeidskraft, forteller administrerende direktør i Durapart AS, Øyvind Vedal.

Øyvind Vedal

DEN NORSKE MODELLEN: Daglig leder i Durapart AS, Øyvind Vedal, forteller om den norske velferdsordningen under en samling med samarbeidspartnerne i Aijob. 

Verdensledende teknologi

Tjenesten har fått navnet Aijob og bygger på allerede verdensledende teknologi utviklet av det Silicon Valley-baserte selskapet Eightfold. Teknologien er en av verdens mest avanserte innenfor jobbmatching og talentutvikling, og brukes blant annet i det internasjonale jobbmarkedet. Eightfold har også vært med å utvikle kunstig intelligens for Google, Facebook, YouTube and Upwork. Daglig leder i AmigoTech AS, Tore Haukanes, forteller at arbeidet med den norske modellen er et helt nytt område hvor teknologien tas i bruk.

– Nå benytter vi teknologien i en ny setting. I det amerikanske arbeidsmarkedet er man mer fokusert på utdannelse, karriereutvikling og referanser, mens i den norske modellen så introduserer vi de mer myke verdiene. Fokuset på arbeidssøkeren, og arbeidssøkere med gitte utfordringer, gir amerikanerne et nytt syn på arbeidsinkludering, forteller daglig leder i AmigoTech AS, Tore Haukanes.

Samarbeidspartnerne i prosjektet mener Aijob blir et kraftig verktøy for jobbsøkere, bedrifter, jobbveiledere og NAV. Den digitale tjenesten vil inneholde ett sett med data om hvert menneske og bedrift, derfor er personvernet og forvaltningen av datamaterialet svært viktig i utvikling av tjenesten.

– Aijob støtter og imøtekommer alle kravene i den nye personvernforordningen i EU. Selskapet Eightfold bruker Amazon Web Services for all datalagring og databehandling. Dataen er passordbeskyttet og lagres i kryptert form. Dette er systemer som regelmessig utsettes for testangrep slik at høyest mulig sikkerhet opprettholdes, understreker Haukanes.

Kamal Ahluwalia

UTVIKLER KUNSTIG INTELLIGENS: President i Eightfold Kamal Ahluwalia forteller om hvordan kunstig intelligens brukes for å finne talenter og jobbmuligheter.

Avdekker det usynlige

Fortrinnet med den digitale plattformen er at avdekker mønstre og relasjoner som er usynlige for det menneskelige øyet. Det kan være innenfor interesser som jobbsøkeren selv promoterer på sosiale medier. Disse mønstrene danner grunnlag for å tenke nytt i forhold til hvilke jobber man søker på.

– Hensikten med å satse på kunstig intelligens er at vi ønsker å bruke mer av tiden vår på mennesker og mindre på system. Her blir det kunstig intelligens som utfører jobben med å gå gjennom ulike tjenester og samle informasjon. Det vil gi oss mer tid til oppfølgning og rådgivning til jobbsøkere og arbeidstakere, sier daglig leder i Avigo AS, Monica Grimstad.

I Aijob lager jobbsøkerne sin en egen SmartCV, et innovasjonskonsept utviklet av Michel Mesquita, forskningssjef ved Future Solutions AS. En SmartCV supplerer en ordinær CV. Istedenfor å skrive en CV, som kan ta tid og ofte ikke forteller mye om hvem personen er, så skal en SmartCV avdekke talent. Den skal også forstå hvem en person er og hvordan personen kan lykkes i jobb.

– Dette prosjektet ble opprinnelig igangsatt fordi vi ønsket et bedre verktøy både for jobbveiledere og jobbsøkere enn det som finnes i dag. Et verktøy med en tilnærming tilpasset personer med omfattende og sammensatte støttebehov. Vi mener alle kan jobbe, såfremt de får rett bistand. I tillegg var vi tydelig på at vi ønsket det beste som finnes av ny teknologi. I dag kan ulike utdannelser og erfaringer passe til veldig mange yrker. Vi ønsket et verktøy som treffer både bedre og bredere på jobbmatch. Dette verktøyet kommer til å bli like interessant for bedriftene som for jobbveilederne og jobbsøkerne våre, sier Grimstad

AIjob samarbeidspartnere

SAMARBEIDSPARTNERNE: Representanter fra Amigotech, Eightfold, Amento, Avigo, Idea kometanse, Fønix og Durapart var samlet på Stord da utviklerne lanserte den nye digitale platformen Aijob.